Aging ≒ Illness ยุคที่ความชราสามารถป้องกันได้กำลังเริ่มปรากฏขึ้น Shinbashi Dental Healthy Life Dental Clinic, Minato-ku, Tokyo

2021/01/27 บล็อก

ปากลำไส้และสมองเป็นตับ - ไต

อัพเดทบล็อกของผู้กำกับแล้ว

ความจริงที่ว่าความชรากำลังเริ่มถูกมองว่าเป็นโรคและการรับรู้ว่าเป็นโรคกำลังเปลี่ยนไปเป็นการรับรู้ว่าสามารถชะลอหรือรักษาความก้าวหน้าได้

มีอธิบายไว้ในบล็อกของผู้อำนวยการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านบล็อกตอนนี้