คุณเคยเป็น SRP หรือไม่? หากคุณมีโรคปริทันต์ในระดับปานกลางหรือสูงกว่าทำไมไม่ทำความสะอาด

2020/11/05 บล็อก

นี่คือบล็อกของ Healthy Life Dental Clinic ใน Shimbashi, Minato-ku, Tokyo

 

ทำความสะอาดฟัน? รักษาโรคปริทันต์? PMTC (พี่มุติ)?

 

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดฟันทุก ๆ 3 เดือน แต่แม้ว่าคุณจะทำความสะอาดอย่างง่ายต่อไปโดยไม่ต้องทดสอบหรือวินิจฉัยโรคปริทันต์กระดูกรอบ ๆ ฟันก็จะค่อยๆละลาย มันอาจแย่ลงหรือแย่ลง

 

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำการตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์เพื่อตัดสินใจนโยบาย

 

ฉันเขียนเกี่ยวกับวิธีดำเนินการรักษาในบล็อกของผู้อำนวยการ

 

https://drmitsukitezuka.hatenablog.com/entry/2020/11/05/163702